untitled-1
Home Members
Members

Staffs

tcv1. Assoc. Prof. Dr. Tran Cao Vinh

Position: Head

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

 

****************************************

thay trung2. Assoc. Prof. Dr. Tran Quang Trung

Position: Vice Dean

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

*****************************************

thay-thang

3. Assoc. Prof. Dr. Phan Bach Thang

Position : Vice dean

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website:http://sites.google.com/site/phanbachthang/Home 

 

 

 


*****************************************

anh-phong

4. MSc. Pham Duy Phong
(PhD student in Korea)

Position: Research assistant 
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

 
****************************************

hvdung

5. MSc. Hoang Van Dung

Position: Research assistant
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

 

*****************************************

htruong7. MSc. Nguyen Huu Truong.

 

Position: Research assistant
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

*****************************************

tuananh8. Pham Thanh Tuan Anh

Position: Research assistant
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Collaborators:

1. Dr. Le Tran

2. Dr. Tran Thi Thanh Van

3. MSc. Cao Thi My Dung

4. MSc. Ta Thi Kieu Hanh

5. MSc. Pham Kim Ngoc